Exemplo UDP: Port listener

Este exemplo implementa um servidor UDP que ouve a porta 4950, recebe um pacote e exibe seu conteúdo.

listener.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
 
// the port I'll listen to
#define RCVR_PORT 4950
 
// input buffer size
#define MAXBUFLEN 100
 
int main(void)
{
  int sockfd;
  struct sockaddr_in rcvr_addr;
  struct sockaddr_in sndr_addr;
  int numbytes;
  socklen_t addr_len;
  char buf[MAXBUFLEN];
 
  // creates the UDP socket
  if ((sockfd = socket (AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
  {
    perror("socket");
    exit(1);
  }
 
  // fills struct with receiver's info
  rcvr_addr.sin_family = AF_INET;
  rcvr_addr.sin_port = htons(RCVR_PORT);  // short, network byte order
  rcvr_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // automatically fill with my IP
  memset(&(rcvr_addr.sin_zero), '\0', 8); // zero the rest of the struct
 
  // associates the socket to receiver's data (addr & port)
  if (bind (sockfd, (struct sockaddr *) &rcvr_addr,
       sizeof (struct sockaddr)) == -1)
  {
    perror("bind");
    exit(1);
  }
 
  // waits for a packet arriving to the socket
  addr_len = sizeof(struct sockaddr);
  printf ("Listening for packets at port %d\n", RCVR_PORT) ;
  numbytes = recvfrom(sockfd, buf, MAXBUFLEN-1 , 0,
            (struct sockaddr *) &sndr_addr, &addr_len) ;
  if (numbytes == -1)
  {
    perror ("recvfrom");
    exit (1);
  }
 
  // prints packet info and contents
  printf ("Got packet from host %s:%d\n",
      inet_ntoa (sndr_addr.sin_addr), ntohs(sndr_addr.sin_port));
  buf[numbytes] = '\0';
  printf ("Packet is %d bytes long and contains \"%s\"\n", numbytes, buf);
 
  // closes the socket
  close (sockfd);
 
  return 0;
}
 • pua/servidor_udp.txt
 • Última modificação: 2014/03/28 15:18
 • por maziero